การจัดอันดับบัญชี PAMM

การจัดอันดับบัญชี PAMM จะช่วยให้สามารถดูผลงานของ Master ได้คร่าว ๆ เพื่อช่วยในการเลือกบัญชี PAMM คุณสามารถใช้ >,< and="signs" to="" filter="" the="" list="" for="" values="" you="" need!="">

# กราฟ
จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
154khboradlowrisk-56.760.37109863.07PAMM STP15410050210.55200USD109867944.7755.230.740.01-0.87-1.25-0.06-0.08-0.92.3122.663.0713.4411.645.2911:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์Gross
160Foxksi-69.73022573.77PAMM STP160500020060.53200USD2256445.3154.690.350.02-0.82-2.3-0.1-0.14-0.9515.441.8673.7723.5128.32251.5111:59 PM01:00 ทุกวันGross
1613SigmaAndAntFXHighRisk-70.210234090.23PAMM ECN161130105000USD234031249.0450.6400.01-0.65-11.1600-0.78204.851331.3390.2333.448.45170.2411:59 PM12:00 ทุกไตรมาสGross
162GoldenFAME-70.432.7622596.6PAMM STP162501020200USD22516058.1341.880.850.13-0.42-0.960.070.1-0.73130.24877.4296.658.466.98131.2811:59 PM01:00 ทุกเดือนGross
163AndyTrade-71.71027373.1PAMM ECN163500029256.881000USD27310840.7459.260.550.02-0.91-2.28-0.2-0.24-0.984.2913.2173.17.1816.6470.1601:00 AM01:00 ทุกไตรมาสGross
164forpam-71.90146584.67PAMM STP164100200219.69200USD146539849.7550.250.760.01-0.49-3.53-0.04-0.06-0.8566.8484.0584.6723.7327.8173.5511:59 PM01:00 ทุกเดือนGross
165fxscorpion-74-20.337389.81PAMM STP16510025052.01200USD735250500.80.17-0.58-2.850.020.04-0.8241.12233.6389.8187.2357.6195.1411:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์Gross
166APW-74.03020977.79PAMM ECN1661400259.691000EUR2096646.9753.030.410.02-0.93-2.85-0.15-0.17-0.952.3238.677.7919.0629.73113.0211:59 PM01:00 ทุกวันGross
167areleave187-74.7037989.2PAMM STP16720020050.6200USD3792548520.910.01-0.36-2.95-0.03-0.05-0.84134.26163.7289.257.0461.42222.0311:59 PM01:00 ทุกวันGross
168TradingSniper-74.78-7.7519079.32PAMM STP168102501084.623000USD19013649.2650.7400.05-0.9-2.13-0.11-0.18-0.943.1559.0779.3239.9118.9534.8811:59 PM01:00 ทุกเดือนGross
169fxprofitnet1-74.87-0.3207988.14PAMM STP16950502901004USD2079114650.0949.830.890.02-0.87-3.56-0.02-0.02-0.851.19206.9388.1416.616.691.2611:59 PM12:00 ทุกวันGross
170SAFETY-75.13-16.05136093.42PAMM ECN1701000305230054.781001USD136089560.6739.331.330.02-0.85-7.05-0.01-0.01-0.8120.74126.5893.4256.4737.72156.611:59 PM01:00 ทุกไตรมาสGross
171SurvivorFund-78.75-0.47187690.9PAMM STP171100400273.941000USD1876107353.4946.510.910.02-0.62-16.82-0.02-0.02-0.87123.93232.6690.921.6933.11284.2511:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์Gross
172SuperY-79.05022598.53PAMM STP17210002.95200USD2259854.0845.921.70.131.19114.40.10.18-0.81325.862964.7198.53127.3587.21208.1511:59 PM01:00 ทุกเดือนGross
174frxgoeasy01-80063280PAMM STP17410035040200USD63216010000-1-4-0.17-0.17-10080020011:59 PM01:00 ทุกวันGross
175nonamer-81.54013489.77PAMM STP17520025052.22400USD1348653.4946.510.860.07-0.57-3.94-0.08-0.1-0.9141.3984.9789.7732.5238.9255.5511:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์Gross
177ferisubagyo-84.623.8122492.48PAMM STP1775031019.6200USD22414555.8644.140.440.05-0.64-28.35-0.07-0.09-0.9183.18128.3692.4834.3555.93192.6911:59 PM01:00 ทุกวันGross
179AlgoHero-85.796.3724688.1PAMM STP17950350264.35200USD24617352.647.40.730.04-0.83-0.75-0.07-0.08-0.9711.92106.2788.123.1272.7794.3811:59 PM01:00 ทุกวันGross
1831Take-87.88037098.06PAMM STP1831010050.85300USD37014757.1442.860.380.03-0.72-7.450-0.01-0.928.31388.2298.0664.0283.2895.6911:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์Gross
184SubangCity-88.990200996.3PAMM STP18410020241883.931000USD2009102450.4949.512.960.01-0.83-11.14-0.04-0.05-0.921.0978.9596.330.0540.9314.4411:59 PM12:00 ทุกเดือนGross