درجه بندی حساب های پام

رتبه بندی حساب پام امکان تخمین عملکرد ارباب را فراهم می آورد، یک حساب پام انتخاب کنید. شما می توانید از > استفاده کنید،< and = signs to filter the list for values you need!

# نمودار
سود
186SubangCity-88.990200896.3PAMM STP18610020241883.931000USD2008102450.4949.512.960.01-0.83-11.14-0.04-0.05-0.921.0978.9596.330.0540.9314.4411:59 PM12:00 ماهانهGross
188CAPONO-89.64-0.19244893.01PAMM ECN18810015105000USD2448109744.7655.240.760.01-0.84-0.75-0.06-0.09-0.9643.5746.0793.0117.9715.12108.8611:59 PM12:00 هفتگیGross
189tradeforaliving-90.17030997.22PAMM STP18955155.61213USD30921444.8655.140.570.08-0.84-4.71-0.03-0.05-0.935.77233.9997.2259.1347.99216.1911:59 PM01:00 ماهانهGross
190thecapitalclub-90.90137596.11PAMM ECN190500400010574.3GBP137514145.3954.610.670.01-0.13-0.44-0.01-0.01-0.95133.97193.996.1135.4291.62169.0411:59 PM01:00 روزانهGross
191LEXPERTCrypto-91.75035491.75PAMM CRYPTO19114000242.2EUR35417448.8551.150.510.03-1-11.12-0.08-0.11-1071.9991.755243.77263.211:59 PM01:00 روزانهGross
192FXProInvest-92.07-0.97111092.93PAMM STP19235.121090200USD111076842.8457.160.80.02-0.99-15.06-0.12-0.18-0.994.1858.1592.9310.7112.0497.7811:59 PM01:00 فصلیGross
193MarketTouch-92.6038992.63PAMM ECN19310025301000USD38911118.9281.080.810.01-1-8.33-0.22-0.27-1024.7292.6323.3430.55177.7111:59 PM01:00 روزانهGross
195CryptoDaddy-93.04060093.52PAMM CRYPTO195100401233.991000USD60028243.2656.740.890.04-0.92-13.23-0.05-0.08-0.997.36184.3393.5239.9142.65213.1311:59 PM01:00 هفتگیGross
196bubnogontPAMM-93.1901293.19PAMM STP19620050013.62200USD123010000.16-1-13.68-0.53-0.53-10093.19080.64117.1911:59 PM01:00 روزانهGross
198Junaid-94.13013998.96PAMM STP1985002502.08200USD1392352.1747.831.90.081.38130.920.020.03-0.95464588.1798.96119.8787.25154.5511:59 PM01:00 روزانهGross
199Autotrade-94.220235096.89PAMM ECN19910002543012900USD23503065045.7500.01-0.69-88.66-0.04-0.05-0.9734.688.2996.8926.7832.99102.6311:59 PM12:00 هفتگیGross
201yaroslav-95.9708396.16PAMM STP2011001308.07200USD831457.1442.860.570.15-0.95-23.780.120.23-15.032562.3696.16153.0893.34132.2111:59 PM01:00 هفتگیGross
203Chaos1-96.69-1.9255097.7PAMM ECN20310000003246.761000EUR55037047.352.70.670.06-0.88-29.8-0.04-0.06-0.9915.22212.1797.748.6638.59127.8911:59 PM01:00 هفتگیGross
204yarik1-97.74019198.61PAMM STP2042002004.53200USD1912955.1744.830.740.08-0.61-43.150.060.13-0.9962.421948.1798.61243.795.63140.4111:59 PM01:00 هفتگیGross
205Arc-98.4012898.51PAMM STP2055005003.21200USD1286451.5648.440.280.09-0.93-61.31-0.12-0.15-17.72181.0698.5152.3280.76114.3111:59 PM01:00 هفتگیGross
206salabd-98.4021899.01PAMM STP206505001.98200USD2185455.5644.440.60.08-0.44-44.210.010.02-0.9961.63173.0399.0195.8895.18179.9511:59 PM01:00 هفتگیGross
207CryptoFundAS-98.411.5366198.99PAMM CRYPTO207102041092.373000USD66147344.8255.180.180.05-0.95-6.28-0.06-0.1-0.9912.9325.0698.9956.3643.72457.6811:59 PM01:00 هفتگیGross
208Virag-98.86-30.4710298.86PAMM STP208100023054.76200USD1021020800.080.04-0.87-6.47-0.24-0.25-1016.0998.8614.3784.22162.5211:59 PM01:00 روزانهGross
211wavepapa-98.960116099.4PAMM ECN21110000001000USD116034845.454.60.890.04-0.47-190.79-0.01-0.02-172.76170.1699.4114.0761.54118.8201:00 AM01:00 روزانهGross
212ProfitSummer-99013199.27PAMM STP2121005004.5600USD1316139.3460.660.370.09-0.67-90.92-0.19-0.25-136.2585.3799.2757.9859.2163.8311:59 PM01:00 فصلیGross