درجه بندی حساب های پام

رتبه بندی حساب پام امکان تخمین عملکرد ارباب را فراهم می آورد، یک حساب پام انتخاب کنید. شما می توانید از > استفاده کنید،< and = signs to filter the list for values you need!

# نمودار
سود
50AtlantisECN29.5501006.68PAMM ECN50100020014251100USD1001770.5929.413.470.014.270.230.20.464.4229.5535.046.6810.375.6549.1111:59 PM01:00 ماهانهGross
52ForexTake26.420.99134.36PAMM STP5250500252.84200USD13977.7822.2264.720.035.010.210.581.936.0626.4226.424.3612.554.2613.2411:59 PM01:00 هفتگیGross
53AeCScalper25.79-0.2688210.63PAMM ECN531002021483.681000.34USD88250254.5845.421.2202.080.210.050.082.4327.6230.9210.635.274.619.5112:00 PM01:00 هفتگیGross
54g9plus24.864.1710649.98PAMM STP5450501296.55200USD1067051.4348.5790.360.060.40.160.080.140.552.63160.349.9842.4829.74166.9511:59 PM01:00 روزانهGross
55ManJu19.1015581.41PAMM STP5510050184.57200USD1557774.0325.970.680.050.010.040.080.110.23540.71540.7181.4157.255.85142.3511:59 PM01:00 هفتگیGross
56Shifo18.73.041320.11PAMM STP56200300478.71200USD1310604013.090.10.670.160.190.430.9344.258.6920.1137.1720.1193.9511:59 PM01:00 ماهانهGross
57JackViiTech18.34-1.320926.16PAMM ECN57300020001999.71GBP20915056446.210.020.650.190.060.090.728.5935.7926.168.479.350.1711:59 PM01:00 هفتگیGross
58SystemTRI17.9-0.8536342.39PAMM STP5820500353.71300USD36318749.250.81.610.020.340.150.040.060.4223.4167.2742.3911.3510.8471.2811:59 PM23:00 هفتگیGross
59IPS13.730347.93PAMM STP5950032.811834.78328USD341656.2543.751.490.031.430.120.160.31.7320.1720.177.939.297.1650.9211:59 PM23:00 هفتگیGross
60MultiBots13.69-6.46431.5PAMM ECN605003008886.0110900.78USD644463.6436.361.750.040.160.070.080.140.4359.1759.1731.512.069.5343.3311:59 PM01:00 روزانهGross
62Iris9.97-1.2424913.23PAMM ECN621003001008.591000USD24913956.1243.881.670.010.530.090.050.070.7526.3732.1913.232.796.434.0311:59 PM01:00 روزانهGross
64ProRangeECN9.062.0240PAMM ECN64100050146337.651000EUR4210002567.80.021396.110.090.67009.069.0606.90003:00 AM01:00 ماهانهGross
65BRATISLAVAS8.15-1.8116442.41PAMM ECN6525025102000EUR16411555.6544.351.280.030.080.040.040.070.1926.3153.8142.4116.378.387.8211:59 PM01:00 هفتگیGross
67900890116.99-10.6310929.35PAMM STP6710012654.69200USD1093935.964.10.960.02-0.53-0.110.040.080.2451.4351.4329.3517.810.6391.1411:59 PM01:00 روزانهGross
69GSV56.75-40.2512540.25PAMM STP69204014475.59200USD1256756.7243.281.960.02-0.24-0.160.050.090.1778.6580.7740.2567.2140.2530.5911:59 PM01:00 هفتگیGross
71NewReal5.86-5.28912.8PAMM ECN71502001082.381022.46USD896253.2346.771.330.020.380.050.050.070.4612.8317.412.85.718.73101.9707:00 PM01:00 ماهانهGross
74nepg3.790.5553548.77PAMM CRYPTO741003001141.231500mBTC53531742.5957.411.350.020.260.210.020.050.0863.8299.0348.7726.9921.52110.9611:59 PM01:00 ماهانهGross
75WinSide3.440192.88PAMM STP7510501217.15200USD19955.5644.441.360.011.20.030.160.311.23.765.412.883.392.8810.9111:59 PM03:00 هفتگیGross
76IPFx23.140.05134.54PAMM ECN761354128.073672.12USD1310604000.020.710.030.150.240.693.148.054.542.864.072.1111:59 PM01:00 فصلیGross
77Multiplication2.73-1.03127.39PAMM STP77200500616.4600USD12933.3366.67209.130.050.360.030.080.210.3710.4219.237.399.155.9993.2711:59 PM02:00 ماهانهGross